Մաթեմատիկական չափումներ

Հինգշաբթի օրը մեք մաթեմատիկայի ընտրության  խմբով գնացինք ագարակ: Ընտրեցինք որևէ լանջ  և չափենք լանջի երկարությունը և լայնությունը: Սկզբում հաշվեցինք լանջի մակերեսը: 

Լայնությունը՝ 
350սմ  =3մ 50սմ

Երկարությունը՝
 5550սմ=55մ 50սմ

մակերեսը կլինի՝ 5550×35օ=1942500 սմ քառ., քանի որ լանջի  1 մետր քառակուսու համար օգտագործվել է 16 ճիմ, ուրեմն ամբողջ լանջի համար կօգտագործվի՝

1942500: 10000*16=3108 ճիմ:

 
Ճիմը դա աղյուսաձև կտրած հողի շերտ՝ վրայի խոտերով ու արմատներով, բուսապատ աղյուսաձև հողակտոր:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.