Մաթեմատիկա

  1. Գտեք այն երեք իրար  հաջորդող  բնական  թվերը,  որոնց  գումարը լինի  363:120,121,122
  2. Գտեք երեք հաջորդական թվեր, որոնց գումարը լինի180 է։59,60,61
  3. Գտեք երեք հաջորդական թվեր, որոնց գումարը լինի 432  է։143,144,145
  4. Երեք իրար հաջորդող  բնական  կենտ  թվերի գումարը 225 է։  Որո՞նք են այդ թվերը։73,75,77
  5. Երեք իրար հաջորդող  բնական  զույգ  թվերի գումարը 288 է։ Որո՞նք են այդ թվերը։ 94,96,98
  6. Երեք հաջորդական կենտ թվերի գումարը 69 է: Գտեք այդ թվերը։21,23,25
  7. Երեք իրար հաջորդող  բնական  զույգ  թվերի գումարը 336 է։ Որո՞նք են այդ թվերը։ 111,113,115
  8. Թվային հաջորդականությունը կազմված է հետևյալ կանոնով. առաջին անդամը 1 է, երկրորդ անդամից սկսած յուրաքանչյուր անդամ հավասար է իր նախորդի կրկնապատիկին գումարած 1: Գրեք այդ հաջորդականության չորրորդ անդամը: 15
  9. Թվային հաջորդականությունը կազմված է հետևյալ կանոնով. առաջին անդամը 1 է, երկրորդ անդամից սկսած յուրաքանչյուր անդամ հավասար է իր նախորդի և 2 թվի գումարի կրկնապատիկին: Գրիր այդ հաջորդականության չորրորդ անդամը: 36

Թվային հաջորդականությունը կազմված է հետևյալ կանոնով. առաջին անդամը 1 է,   երկրորդ անդամը՝ 2, և սկսած երրորդ անդամից յուրաքանչյուր անդամ  հավասար է իր նախորդ երկու անդամների  գումարին:  Գրիր այդ հաջորդականության  հինգերորդ անդամը:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.