Առաջադրանքներ

1.Կետերը փոխարինիր ո՞վ, ովքե՞ր, ի՞նչ, ինչե՞ր հարցերին պատասխանող բառերով և ընդգծի՛ր ենթական ու ստորոգյալը:

Անձրևը  կտրվել է:
Ծաղիկները  ծաղկել են:
Ծառը  կանաչել է:
Մարդիկ  աղմկում են:
Փանոսը  եկավ:
Երեխան կոտրեց:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.