Աշխարհի հարստությունը աշխարհում կմնա:

Լինում է , չի լինում մի հարուստ  թագավոր :Այնքան հարուստ է լինում ,որ ոսկին ու արծաթ ջորիներով և ուղտերով էր կրել,տուն տարել:Այս թագավորը շատ ոսկի,արծաթ,մարմար ու անգին քար է ունենում, բոլորը հավաքում է, մի ամրոց է կանգնեցնում՝ ոչ տեսնված, ոչ լսված:
Պատերը արծաթից են շինում, տակը՝ մարմար քարից,իսկ կտուրը՝ ոսկուց:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.