Թմկաբերդի առումը Հ. Թումանյան

 

 1. Նախերգանքը ուշադիր կարդացեք և գրեթ, թե ըստ հեղինակի ինչն է անմահ:Հեղինակն ասում է,որ երբ մարդը լավ բան է անում կամ վատ  նրան հիշում են տարբեր ձևերով:
 2. Կարդացեք համացանցում և գրեք, թե Նադիր շահը որ երկրի թագավորն է եղել:Իրանի
 3. Համացանցում կարդացեք Թաթուլ իշխանի (Թաթուլ Վանանդեցի) մասին և գրեք, թե ինչ պատասխան է տվել Տուղրիլին:
  Թաթուլ իշխանը եղել է Կարսի թագավոր Գագիկ Աբասյանի (1029 – 1065) սպարապետը։ 1054-ին Տուղրիլ սուլթանի գլխավորությամբ Հայաստանն ասպատակող սելջուկներին Վանանդում հերոսական դիմադրություն է ցույց է տրվել Գագիկի և Թաթուլի ղեկավարությամբ։Կռվում աչքի ընկած Թաթուլը վիրավորել է Արսուբան ամիրայի որդուն և գերվել։ Նրան Տուղրիլը ասել է՝ «․․․ եթե Արսուբան ամիրայի որդին ապրի, քեզ կազատեմ, բայց եթե մեռնի, կհրամայեմ, որ քեզ դրան մատաղ անեն»: Թաթուլը պատասխանել է՝ «…եթե իմ զարկածն է, չի ապրի, իսկ թե ուրիշինն է, այդ չգիտեմ»: Վիրավորի մահից հետո Սուլթանը հրամայեց սպանել Թաթուլին, իսկ նրա աջ բազուկը կտելով՝ ուղարկեց Արսուբանին, որպես մխիթարություն, թե քո որդին վատ բազկից չի մեռել։
 4. Նարնջագույնով նշված բառերի բացատրությունները գտեք բառարանում, սովորեք:
  պարծենա-գոռոզանալ,գոռոզ-մեծամիտ,անսասան-անշարժ,հավլունի-առասպելական մեծ սուր,աննկուն-դիմացկուն,կանգուն-պատրաստ
 5. Կանաչով նշված հատվածները բացատրեք:
  Մահը մերն է, մենք մահինը – որ մահը ախուսափելի է
  Երնե՜կ նըրան, որ իր գործով Կապրի անվերջ ,անդադար-այսինքն կյանքը իմաստով է լցված
  Զորք հավաքեց անհամար Եկավ Թըմկա բերդը պատեց  Ինչպես գիշերն էն խավար -զորքը այնքան մեծ էր, որ դաշտում ամբողջը սև էր դարձել :
  Ընկան քաջեր, անթիվ քաջեր Բերդի գըլխին հավասար – մահացան անթիվ հերոսներ
 6. Բնութագրեք Թաթուլ իշխանին:   Թաթուլը շատ քաջ և դիմացկուն մարդ էր:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.