Առաջադրանքներ՝ 355, 356,364, 365

Այնքան է  թագավորի ձայնը նվազում,որ պալատականնորը նրան չեն կարողանում լսել:

Թագավորի ձայնը նվազում է և պալատականնորը նրան չեն կարողանում լսել:

Ահռելի որոտից պայթում էր երկինքը, և ջուրը հազարավոր դույլերով թափվում էր ներքև:

Ահռելի որոտից պայթում էր երկինքը ,իսկ ջուրը հազարավոր դույլերով թափվում էր ներքև:

Ահռելի որոտից պայթում էր երկինքը, երբ  ջուրը հազարավոր դույլերով թափվում էր ներքև:

Ա.Բ.Գ. նախադասություներում հեղինակի խոսքը ուրիշի ուղղակի խոսքից անջատվում է կետ-գծիկով,միջնամասում ստորակետ-գծիկով:

 

1.Փոքրիկը խնդրեց.

-Ես շոկոլադ եմ ուզում :

2.-Մեկ վայրկյան.-անհանգիստ ասաց Իշխանը,-բերեք իմ ձին:

3.-Ու՞ր է իմ շոկոլադը.-բողոքեց տղան:

4.-Ինչու՞ է այսքան ցուրտ.- անհանգստացավ պապիկը:

5.-Բարի գալուստ ,-շարունակ ասում էր մարդ-մեքենան,-ինչո՞վ կարող եմ օգնել:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.