կիսատ

Սեպտեմբերի 28- ից հոկտեմբերի 2

Տնային առաջադրանք 1*

1*Բերե՛ք քիմիական ռեակցիայի օրինակներ, որոնց դեպքում նկատվում է
ա) Գույնի փոփոխություն բ)լույս է անջատ­վում, գ) հոտ է տարածվում:

2*Բերված երեւույթներից ընտրե՛ք քիմիական ռեակցիաները: Ի՞նչ հատկանիշներից ելնելով կարող եք ասել, որ ընտրվածները քիմիական ռեակցիաներ են.
ա) կաղամբի թթվելը, բ) սառույցի հալվելը, գ) արևի լուսարձակելը, դ)

եր­կաթե ձողի ժանգոտվելը, ե) ջրի եռալը

3* Պատրաստվե՛ք բանավոր քննարկման.

Դասարանական աշխատանք.1

1Ցանկում առանձնացրու՛ քիմիական երևույթները.փորձանոթն ընկնում ու կոտրվում էփորձանոթի խառնուրդից գազ է անջատվումշաքարը լուծվում է ջրումշաքարի այրվում է:շաքարը լուծվում է ջրում շաքարի այրվում է

2.Երևույթների ցանկում առանձնացրու՛ քիմիական երևույթները.ջուրը տաքացավ մոմի բոցիցփորձանոթն ընկավ ու կոտրվեցշաքարի հալույթի մնացորդը սևացավփորձանոթի հեղուկի գույնը փոխվեց:Բոցիցփորձանոթն ընկավդտխ ու կոտրվեց շաքարի հալույթի մնացորդը սևացավ փորձանոթի հեղուկի գույնը փոխվեց:

3. Երևույթների ցանկում ցու՛յց տուր քիմիական երևույթները.փորձանոթն ընկավ ու կոտրվեցջուրը մոմի բոցից տաքացավփայտի այրումից ծուխ դուրս եկավշաքարի հալույթը սևացավ

4. Երևույթների ցանկում նշի՛ր քիմիական երևույթները.պղնձե իրի մակերևույթի կանաչավուն փառը մշակում են կրակովշաքարը լուծում են ջրումառաջանում է տհաճ հոտջուրը գոլորշանում է փորձանոթից

Նոր թեմա

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.