Ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։ Ամփոփում

 1. Թվերը  պարզ արտադրիչների վերլուծելով՝ գտիր ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը․
  ա․ (70; 14)=14;
  70=2*5*7
  14=2*7
  2*7=14
  բ․  ( 36; 24)=12;
  36=2*3*6
  24=2*2*6
  2*6=12
  գ․  (48; 54)=6;
  48=2*2*4*3
  54=2*3*3*3
  2*3=6
  դ․  (14; 20)=2;
  14=2*7
  20=2*2*5
  2

  ե․  (52; 72; 92)=4;
  52=2*2*13
  72=2*2*2*3*3
  92=2*2*23
  2*2=4
  զ․  (76; 36; 44)=4:
  76=4*19
  36=4*9
  44=4*11
  4

2․ 2սմ կողմով խորանարդը ներկելու համար անհրաժեշտ է 12 գրամ ներկ։ Քանի՞ գրամ ներկ է անհրաժեշտ 6 սմ կողմով խորանարդը ներկելու համար։
9

4․  Հինգ հաջորդական թվերի գումարը հավասար է 110-ի։ Գտնել այդ թվերը:
20+21+22+23+24=110

6. Թվերը  պարզ արտադրիչների վերլուծելով՝ գտիր ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը․
ա․ (22; 66)=22;
22=2*11
66=2*3*11
11*2=22
բ․  ( 96; 64)=32;


գ․  (27; 45)=9;
27=3*9
54=5*9
9
դ․  (15; 9)=3;
15=3*5
9=3*3
3
ե․  (29; 12; 31): հնարավոր չէ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.