Դասարանական

Ա) Աստղ-իկ
արկղիկ
թիթեռնիկ
թերթիկ
հայր-իկ
մայր-իկ
տատիկ
պապիկ
քաղցրիկ
անուշիկ

Բ) Գետ, նավ, դուռ (ն), թռչուն, որդի:
Գետ-ակ
նավ-ակ
դուռ-նակ
թռցուն-ակ
որդի-ակ
Գ) Խոզ, տաք, գառ(ն), հարս (ն)
Խող-ուկ
տաք-ուկ
գառ-նուկ
հարս-նուկ

 1. Թվերը  պարզ արտադրիչների վերլուծելով՝ գտիր ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը․
  ա․ (70; 14);
  բ․  ( 36; 24);
  գ․  (48; 54);
  դ․  (14; 20);
  ե․  (52; 72; 92);
  զ․  (76; 36; 44):

2․ 2սմ կողմով խորանարդը ներկելու համար անհրաժեշտ է 12 գրամ ներկ։ Քանի՞ գրամ ներկ է անհրաժեշտ 6 սմ կողմով խորանարդը ներկելու համար։4․  Հինգ հաջորդական թվերի գումարը հավասար է 110-ի։ Գտնել այդ թվերը:

6. Թվերը  պարզ արտադրիչների վերլուծելով՝ գտիր ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը․
ա․ (22; 66);
բ․  ( 96; 64);
գ․  (27; 45);
դ․  (15; 9);
ե․  (29; 12; 31):

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.