Տնային աշխատանք

1*Բերե՛ք քիմիական ռեակցիայի օրինակներ, որոնց դեպքում նկատվում է
ա) Գույնի փոփոխություն-փայտի վառվելը
բ)լույս է անջատ­վում-լուցկու վառվելուց
գ) հոտ է տարածվում-գազի այրումից:

2*Բերված երեւույթներից ընտրե՛ք քիմիական ռեակցիաները: Ի՞նչ հատկանիշներից ելնելով կարող եք ասել, որ ընտրվածները քիմիական ռեակցիաներ են.
ա) կաղամբի թթվելը որովետև նա փոխում է համը և հոտը,
բ) սառույցի հալվելը,
գ) արևի լուսարձակելը,
դ)եր­կաթե ձողի ժանգոտվելը-որովհետև փոխում է գույնը,
ե) ջրի եռալը

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.