Մայրենի դասարանական

27.  Գործողություն ցույց տվող  բառերը(բայերը)  ո՞վ  կամ ի՞նչ  հարցին պատասխանող. աոարկա ցույց տվող բառե՛ր (գոյականներ) դարձրու:

Օրինակ՝ լուծել — լուծույթ.

սպասել- սպասավոր.
սպասյակ. սպասուհի. սպասում:
Իշխել-Իշխան.
բժշկել-բժիշկ.
բացել-բացիչ
. ուսուցանել-ուսանող
, ճեղքել-ճեղքել
. պահել-պահարան
. հյուսել-հյուսք
. բանել-բանար
. գրել-
, գործել-գործվածք
. զգալ-զգայարան
. հարցնել-:

28.  ա) Տրված հարցերին պատասխանի՛ր և առաջադրանքը կատարի՛ր:

Ո՞վ է ընկերդ (ընկերուհիդ):Արամ

Մանրամասն նկարագրի’ր նրա արտաքինը  (հասակը. կաոուցվածքը. դեմքը. հագնվելը և այլն):Նա այդքան էլ բոյով չե բայց հաքնվում է ազատ:

Նրա բնավորության մասի՛ն պատմիր:Նա շատ բարի և ընկերասեր է :

Պատմի՛ր՝ նա ի՞նչ է սիրում և ինչ չի սիրում:Սիրում է ֆուտբոլ իսկ չի սիրում

Նրա մեջ կա՞ բան. որ չես հավանում. կուզե՞ս. որ փոխվի: Գրի՛ր՝ ուզում ես նրանից ինչ-որ բան սովորել:Ուզում եմ նրանից սովորել լավ ֆուտբոլ խաղալ:

բ) բոլոր պատասխաններդ մի տեքստում հավաքիր և  ընկերոջդ (ընկերուհուդ) մասին գրավոր պատմիր:

Արամը իմ ամենա լավ ընկերներից մեկն է նա շատ բարի և ընկերասեր է :Նա շատ է սիրում սպորտը հատկապես Ֆուտբոլը:Նաև նա շատ խելացի է :

գ) Շարադրություն  վերնագըի’ր:
Իմ ամենա լավ ընկերներից մեկը

29.  Ինչպիսի՞  հարցին պատասխանող, հատկանիշ ցուց տվող բառերից (ածականներից) գոյականներ (ի՞նչ հարցին պատասխանող բառեր) կազմի՛ր:

քաջ. մեծ. գեղեցիկ. հատուկ. հասարակ. հարմար. դեղին. գունատ. հնչեղ. Շքեղ, պերճ, խեղճ, տկար:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.