Դասարանական 1

1.Բնության մեջ տեղի ունեցող փոփոխությունները կոչվում են բնական երեւույթներ: Երեւույթները կարող են լինել քիմիական և ֆիզիկական:

2.Այն երեւույթները, որոնց ընթացքում նյութերը (մարմինները) փոխում են վիճակը, ձեւը, չափերը, կոչվում են ֆիզիկական երևութներ:

3.Այն երեւույթները, որոնց ընթացքում նյութերը փոխարկվում են մեկը մյուսի, այսինքն՝ այլ բաղադրությամբ եւ հատկություններով նոր նյութեր են առաջանում, կոչվում են քիմիական:

4.Քիմիական ռեակցիան իրականացնելու համար առաջին հերթին պետք է փոխազդող նյութերը միանան:

5.

Ֆիզիկական
1)Ապակու կոտրվելը
2)Մոմի հալելը
Քիմիական
1)Փայտի վառվելը
2)Շաքարի վառվելը

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.