Դասարանական մայրենի

Կարդա՛ Վիլյամ Սարոյանի 《Քո կյանքի ժամերը》 գործը։

1.Բացատրի՛ր հետևյալ բառերը՝

Ապականություն-Ապականիչ կամ ապականված վիճակ՝ երևույթ՝ արարք:
թաքստոց- Թաքնվելու տեղ:Անկաշկանդ-չկաշկանդված, առանց կաշկանդումի, ազատ:
նշույլ-Լույսի շող, ճառագայթ, ճաճանչ:
ընդդիմանալ-դեմ կանգնել, հակառակել, արգելք հանդիսանալ:
արատավորել-արատավոր դարձնել
առաքինություն-առաքինի լինելը
ահ-ուժեղ վախ
կսկիծ -սուր՝ ծակող ֆիզիկական ցավ:
մազապուրծ եղած-հազիվ-հազ պրծած, մի կերպ փորձանքից՝ աղետից պրծած՝ ազատված:
քաջալերել-սիրտ տալ, սրտապնդել, հոգով ամրապնդել:
անմեղք-մեղք չունեցող
վիշտ- ծանր կորստի՝ աղետի՝ անհաջողության և նրա պատճառով առաջացող հոգեկան տառապանք:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.