Բնաագիտություն

Տնային առաջադրանք 1

1* Բերվածներից որո՞նք են միացման ,որո՞նք  քայքայման ռեակցիաներ.
ա) Fe+S=FeS  քայքայման ռեակցիաներ

բ) CaCO3=CaO+CO2 միացման

գ)2 Fe+О2= 2 FeO քայքայման ռեակցիաներ

դ) 2 H2O2 = 2 H2O+O2 միացման

ե)Ba0+CO2=BaCO3 քայքայման ռեակցիաներ

զ)Al(OH)3=Al2O3 +H2O միացման

2* Սովորի՛ր տարրի քիմիական նշանը և անվանումը

Na— նատրիում

Ca— կալցիում

Mg— մագնեզիում

Fe — երկաթ

C— ածխածին

O— թթվածին

H— ջրածին

S — ծծումբ

3* Պատրաստվի՛ր բանավոր քննարկման.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.