Տնային առաջադրանք 11.10.2020


37. Տրված բառերը գործածելով՝ պատմություն  հորինի՛ր:

Պատրաստակամ. Կարդալ. Տարի, երամ, թակարդ, պարգևել, մառան. թութակ, տակառ:38.   Անջատ գրվող բարդ  բառերի  (հարագրությունների) իմաստները մեկական բառերով արտահայտի՛ր:

Պար գալ-պարել. զրույց անել-զրուցել. խաղ անել-խաղալ. թույլ տալ-թույլատրել:

39. Այբբենական կարգով  դասավորի՛ր՝

ա) սենյակիդ իրերի անունները.-Աթող,բարձ,գորգ,դուռ,թուղտ,մահճակալ,սեղան,

բ) սիրածդ գրքերի անունները.-Շերլոկ Հոմս,Սուտլիկ Որսկանը,Նավապետը,

գ) այն առարկաների անունները. որոնք կուզենայիր ունենալ-լավ համակարգիչ

40. Կազմի՛ր տրված բայերի այն ձևերր, որոնք պա- տասխանում են ի՞նչ է անում  հարցին (ներկա ժամանակ):

Օրինակ՝ պարել — պարում  է:

Ա. Կրկնել-կրկնում է. խոնարհել-խոնարհում է . գնալ-գնում է , տապակել-տապակում է . հասնել-հասնում է . վերցնել-վերցնում է. թռչել-թռչում է . աճել-աճում է , հանգստացնել-հանգստացնում է . վերադառնալ-վերադառնում է, դնել-դնում է, թողնել-թողնում է:

Բ.  Գալ-գալիս է. լալ-լալիս է . տալ-տալիս է:
Ո՞րն է Բ խմբի բայաձևերի շեղումը ընդհանուր օրինաչափությունից:
Ավելացավ բառերի մեջ իս մասնիկը:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.