Դասարանական

Թվարկել հատկանիշներ, որոնք բնորոշ են և՛երկաթին և՛կերակրի աղին

1․գույն, 2.Աղը աղի համ ունի, բայց երկաթի համը անհայտ է ,աղի գույնը սպիտակ է ,իսկ երկաթի գույնը արծաթագույն:

3.Ագրեգատային վիճակ ես երկաթը տեսնում եմ պինդ , աղը պինդ վիճակում է

4. Լուծելիություն-կերակրի աղը լուծվում է համարյա բոլոր նյութերի մեջ:Երկաթը չի լուծվում:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.