Թվի բացարձակ արժեք (Մոդուլ)։ Մաս 2

1․ Կոորդինատային ուղղի վրա նշե՛ք A (–7), B (+2) կետերը եւ գտե՛ք նրանց հեռավորությունը։ Ճի՞շտ է արդյոք, որ այդ հեռավորությունը հավասար է C (+7) եւ D (–2) կետերի հեռավորությանը։Ճիշտ է

2․ Հաշվե՛ք.
ա) |– 7| + |14|
բ) |– 524| + |–36|
գ) |– 6| · |– 42|
դ) |261| – |6|
ե) |3| · |17|
զ) |168| : |– 4|
է) |– 345| – |– 61|
ը) |3| · |– 57|
թ) |– 195| : |– 3|
ժ) |–3| + |+2| – 4,
ժա) 4 · |+6|– 3 · |–7| + 2,
ժբ) |–28| + |–6| – 25,
ժգ) 18 · |–8|+ 3 · |+4| – 100:

ա) |– 7| + |14|=21
բ) |– 524| + |–36|=560
գ) |– 6| · |– 42|=252
դ) |261| – |6|=255
ե) |3| · |17|=51
զ) |168| : |– 4|=42
է) |– 345| – |– 61|=284
ը) |3| · |– 57|=171
թ) |– 195| : |– 3|=65
ժ) |–3| + |+2| – 4=1
ժա) 4 · |+6|– 3 · |–7| + 2=5
ժբ) |–28| + |–6| – 25=9
ժգ) 18 · |–8|+ 3 · |+4| – 100=56

3․ Հետեւյալ  թվերը վերլուծե՛ք պարզ արտադրիչների` 441, 280, 1880, 4608, 900։

441=3*3*7*7
280=2*2*2*5*7
1880=2*2*2*5*47
4608=2*3*2*2*2*2*2*2*2*8
900=3*3*2*2*5*5

4․Տրված են –8 եւ +5 թվերը։ Գտե՛ք այդ թվերի գումարին հակադիր թիվը, ապա գտե՛ք տրված թվերին հակադիր թվերի գումարը։ -8+5=-3 ,
+8-5=3

5․ Հաշվե՛ք 2 ·|*| – |–6| + 3 արտահայտության արժեքները` աստղանիշի փոխարեն տեղադրելով +2, –10, +5, –6, –1, 0 թվերը։
2*|+2|-|-6|+3=1
2 ·|-10| – |–6| + 3=17
2 ·|+5| – |–6| + 3=7
2 ·|-6| – |–6| + 3=9
2 ·|-1| – |–6| + 3=-1
2 ·|0| – |–6| + 3=-3

6.Խնդիր սեպտեմբերյան ֆլեշմոբից
Երկու ճյուղերի վրա միասին կա 25 ճնճղուկ։ Այն բանից հետո, երբ առաջինից երկրորդը թռավ 5 ճնճղուկ, իսկ երկրորդից թռավ-գնաց 7 ճնճղուկ, երկրորդ ճյուղի վրա մնաց երկու անգամ քիչ ճնճղուկ, քան առաջինում։ Քանի՞ ճնճղուկ կար յուրաքանչյուր ճյուղին: 25-7=18 , 18:3=6 , 6*2=12
Պատ. 6 և 12

Lրացուցիչ առաջադրանքներ

7. Պատկերացրե՛ք 1 կմ երկարությամբ մի գնացք, որն ընթանում է 60 կմ/ժ արագությամբ։ Ինչքա՞ն ժամանակում այդպիսի գնացքը կանցնի 1 կմ երկարությամբ թունելը։ 60:60=1 , 1+1=2 , 2 րոպեում

8. Խնդիրներ ֆլեշմոբից
Գտեք երեք հաջորդական թվեր, որոնց գումարը լինի180:
59,60,61

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.