Մաթեմատիկա

Առաջադրանքեր

1․ Կատարե՛ք գումարում.
ա) (+7) + (+2),=-9
բ) (–18) + (–3)=-21
գ) (–21) + (–4)=-25
դ) (–29) + (–41)=-70

2․ Մի հույն ծնվել է մ. թ. ա. 48 թ. եւ վախճանվել է մ. թ. 25 թ.։ Քանի՞ տարի է ապրել այդ հույնը։25-(-48)=73

3․Կատարե՛ք գումարում.
ա) (+10) + (+15)=25
բ) (–17) + (–12)=-29
գ) (–45) + (–4)=-49
դ) (–2) + (–9)=-11
ե) (–8) + (–11)=-19

4. Ի՞նչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի հավասարություն.
ա) -3 + (- 8) = –11,       դ) -2 + (-7) = –9,          է) -5 + (-8) = -13,
բ) –3 + (-3) = –6,            ե) -6 + (-4) = –10,        ը) -14 + (-6) = -20,
գ) –8 + (-2) = –10,          զ) 7 + 2 = 9,               թ) –6 + (-11) = –17։

5. Թիվը ներկայացրե՛ք երկու բացասական գումարելիների գումարի տեսքով.
ա) –30, բ) –25, գ) –62, դ) –50, ե) –38։

ա) –30=(-15)+(-15),
բ) –25=(-20)+(-5),
գ) –62=(-30)+(-32),
դ) –50=(-25)+(-25),
ե) –38=(-19)+(-19)

6. Կատարե՛ք գումարում.
ա) (-3) + (–4) + (-15) + (–6)+(–18) + (-7)=(-53)

բ) (–11) + (-5) + (–8) + (-7) + (–21) + (-8)=(-60)

գ) (–10) + (-3) + (-31) + (–10) + (19) + (–12)=(-47)

Լրացուցիչ առաջադրանք

7. Էլեկտրագնացքը, կայարանից դուրս գալով, նախ մի ուղղությամբ անցել է 35 կմ, ապա հակառակ ուղղությամբ` 63 կմ։ Կայարանից ի՞նչ հեռավորության վրա է գտնվում էլեկտրագնացքը։28

8. Որքա՞ն է գնացքի արագությունը, եթե այն
ա) 9 ժամում անցել է 180 կմ, 20կմ/ժ
բ) 12 ժամում անցել է 144կմ, 12կմ/ժ
գ) 22ժամում անցել է 440 կմ։ 20կմ/ժ

9. Գտնել արտհայտության արժեքը․

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.