Ամբողջ թվերի գումարումը

Առաջադրանքեր

1. Կատարե՛ք գումարում.
ա) (+27) + (+33)=+60
բ) (-14) + (+12)=-2
գ) (–21) + (–12)=-33
դ) (–8) + (+23)=+15
ե) (–17) + (+4)=-13
զ) (–9) + (–51)=-60

2. Գումարե՛ք հետեւյալ թվերը.
ա) –10, +7 եւ –3=-6
բ) +7, +3 եւ –4=+6
գ) +23, –40 եւ +6,=-11
դ) –18, +11 եւ –10=-17
ե) +18, –27 եւ –5=24
զ) –29, +40 եւ +30=41

3. Կատարե՛ք գումարում.
ա) (+3) + (–4)=-1
դ) (+15) + (–6)=+9
է) (–18) + (+7)=-11
բ) (–11) + (+5)=-6
ե) (–8) + (+7)=-1
ը) (–21) + (+8)=-13
գ) (–10) + (+3)=-7
զ) (+31) + (–10)=+21
թ) (+19) + (–12)=+7

4. Խնդիրներ ֆլեշմոբից
Քառակուսու պարագիծը 52 սմ է: Գտեք այն եռանկյան պարագիծը, որի բոլոր կողմերը հավասար են և հավասար են այդ քառակուսու կողմին:
52:4=13 13×3=39

Լրացուցիչ առաջադրանքներ
 5. Երկու բանվոր, միասին աշխատելով, կարող են աշխատանքը կատարել 12 օրում։ Քանի՞ օրում նրանցից առաջինը միայնակ կկատարի այդ աշխատանքը, եթե երկրորդն այն կատարում է 18 օրում։
0

6. Առավոտյան ծաղկավաճառը բերեց 200 վարդ։ Օրվա կեսին վարդերի կեսից ավելին վաճառվեց։ Նա մնացած վարդերով ցանկանում էր պատրաստել ծաղկեփնջեր։ Եթե նա կազմեր 3,4,5 կամ 6 վարդերից կազմված փնջեր, ապա մեկ վարդ կավելանար: Քանի՞ վարդ էր վաճառել ծաղկավաճառը առավոտյան։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.