Գործողություններ ամբողջ թվերի հետ։ Կրկնենք անցածը

Առաջադրանքներ

 1. Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.
  ա) (35 – 17) – 20=-2, դ) (29 – 64) + 23=-12, է) (–39 –21) + 11=-49,
  բ) (–43 – 14) – 32=-89, ե) (–30 – 21) + 56=5, ը) (16 – 33) – 50=-67,
  գ) (–74 + 27) – 15=-62, զ) (81 – 45) – 60=-24, թ) (–18 + 6) – 39=-51
 2. Գումարե՛ք հետեւյալ թվերը.
  ա) –3, –9 եւ –5=-17, գ) –11, –7 եւ –12=-30, ե) –21, –3 եւ –18=-42,
  բ) –1, –20 եւ –8=-29, դ) –6, –9 եւ –10=-25, զ) –4, –15 եւ –25=-44։
 3. Գտե՛ք և համեմատե՛ք արտահայտությունների արժեքները.
  ա) 9 – 6 > 6 – 9, գ) –5 – (–9) > –9 – (–5),
  բ) (–10) – 8 < 8 – (–10), դ) 7 – (–21) > (–21) – 7։
 4. Հաշվե՛ք.
  ա) |–3| + |+2| – 4=1; գ) 4 · |+6|– 3 · |–7| + 2=5;
  բ) |–28| + |–6| – 25=9;           դ) 18 · |–8|+ 3 · |+4| – 100=56։
 5. Գտե՛ք այն թիվը, որը աստղանիշի փոխարեն տեղադրելու դեպքում հավասարությունը ճիշտ կլինի.
  ա) – (-54) = 54, բ) – (-804) = 804, գ) – (-74) = –74, դ) – (-350) = –350։
 6. Գրե՛ք հակադիր թիվը.
  ա) –38, 38, գ) +9, 9, ե) –670, 670, է) –405, 405,
  բ) –24, 24, դ) +97, 97, զ) +57, 57, ը) –52, 52։
 7. Ի՞նչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի հավասարություն.
  ա) 2 –* = –6,      դ) -*+ 25 = –3,             է) -*+ 9 = 6,
  բ) 0 – (-*) = 7,          ե) –15+ * = –1,            ը) 19 – * = 8,
  գ) * + (-23) = –20,    զ) –(-*) + 10 = 20,       թ) –61 – * = 22։

ա) 2 – 8 = –6,      դ) -28 + 25 = –3,             է) -3 + 9 = 6,
բ) 0 – (-7) = 7,          ե) –15+ 14 = –1,            ը) 19 – 11 = 8,
գ) 3 + (-23) = –20,    զ) –(-10) + 10 = 20,       թ) –61 – (-39) = 22։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.