Առողջություն

Առողջությունը մարդու նորմալ վիճակն է, եթե մարդը իրեն լավ է զգում:

Առողջությունը կախված է հետևյալ գործոններից.
1. պատասխանատու վարքագիծ
2.շրջակա միջավայր
3.մարզանք
4.հիգիենա
5.Վնասակար սովորություններ
6. Առողջ սնունդ
7.կրթություն
8.աղքատություն
9.հոգեվիճակ
10.Ժառանգականություն

Վերադասավորիր գործոնները ըստ դասավորության
1.կրթություն
2.մարզանք
3.շրջակա միջավայր
4.հիգիենա
5.հոգեվիճակ
6.Առողջ սնունդ
7.Վնասակար սովորություններ
8.պատասխանատու վարքագիծ
9.աղքատություն
10.Ժառանգականություն

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.