Գործնական քերականություն

261.               Կետերի փոխարեն գրիր ամբողջ(ողջ) կամ բոլոր (ը)բառերը:

Բոլոր նախադասությունները ճիշտ են գրված:

Ամբողջ գիրքը մի օրում կարդաց:

Բոլոր խնդիրները փորձի´ր լուծել:

Ողջ խնդրագիրքն արդեն վերջացրել է:

Բոլորը վազում էին ինչ-որ մեկի հետևից:

Ամբողջ ժողովուրդն է սպասում քեզ:

Բոլոր մարդիկ ինչ-որ բանի են սպասում:

Ողջ հոտը շարժվեց ձայնի ուղղությամբ:

Բոլոր գառներն ու ուլերը ցրվեցին:

Ողջ աշխարհը ոտքի տակ է տվել:

Բոլոր երկրներում եղել Է:

Բոլորը նույն բանն են պնդում:

Ամբողջովին կրակի բաժին դարձավ:

263.Նախադասություններն ընդարձակի´ր՝ ումի՞ց կամ ինչի՞ց հարցերին պատասխանող բառեր կամ բառակապակցություններ ավելացնելով.

Սողոմոն Իմաստունը կախարդական մի մատանի էր ստացել ընկերոջից:
Մարդիկ վաղուց են հրաժարվել կառքերից:

Ընձուղտները առյուծներից սարսափահար փախչում էին:

Թափվեց սովորական, սառը ջուր ժայռից:

Հոգնել էր արդեն այդ մարդկանցից :

264.    Ամենից բառի, ամենա-, -ագույն ածանցների օգնությամբ կազմի´ր տրված ածականների բոլոր հնարավոր ձևերը (գերադրական աստիճանը):

Ճոխ-ագույն, ամենա-կարճ, ամենից-ուրախ, նվազ-ագույն, ամենա-սքանչելի, ամենա-հիանալի, ամենա-խոր, ամենա-խորհրդավոր, ամենից-մութ, ամենա-նուրբ, ամենից-սուրբ, ամենա-չքնաղ, ամենից-քաղցր, ամենա-սիրուն:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.