Տնային

1. Առածներում լրացնել թվականները:
Ուզողի մեկ  երեսն է սև, չուզողի  երկու :
Հազար չափիր, մեկ կտրիր:
Գիտունին մեկ ասա, անգետին երկու :
Մի ունեցիր հազար  դահեկան, ունեցիր մեկ բարեկամ:
Տաս  մատիցդ որ մեկը կտրես, արյուն դուրս կգա:
Մի խելքը լավ է, երկուսը  ավելի լավ:
Հերոսը մեկ    անգամ է մեռնում, վախկոտը` հազար :

2. Հետևյալ թվականները գրել տառերով
ա. 69, 1988, 357, 2968, 99, 3-րդ, 10-րդ:
բ.  I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X:

Վաթսունինը,Հազար ինը հարյուր ութսունութ,Երեք հարյուր  հիսունյոթ,Երկու  հազար ինը հարյուր վաթսունութ,իննսունինը,երրորդ, տասերորդ,
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

3. Տրված բացարձակ թվականները արմատի կրկնությամբ և ածանցման միջոցով դարձնել բաշխական, նույնը դարձնել նաև դասական:
Մեկ-մեկական,առաջին,
չորս-չորսական,չորրորդ
,  հինգ-հինգական,հինգերորդ,
ութ-ութական,ութերորդ
, ինը-իննական,իններորդ,
 տասնինը-Տասնիննական,տասնիններորդ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.