Ինքնաստուգում

Ընտրե՛ք ճիշտ տարբերակները:

 1. Ջերմաստիճանը որոշելու սանդղակներ են՝
  ա) Ցելսիուսի բ) Ֆարենհայտի գ) Կելվինի դ) Ջոուլի
 2. Ջերմային ընդարձակման ժամանակ մարմնի զանգվածը՝
  ա) մեծանում է բ) փոքրանում է գ) չի փոխվում
 3. Նյութի գազային վիճակից հեղուկ վիճակի անցումը կոչվում է՝
  ա) պնդացում բ) խտացում գ) հալում
 4. Երբ երկու միմյանց հետ հպվող կամ շփվող մարմիններ էլեկտրականանում են, նրանք ձեռք են բերում՝
  ա) միեւնույն նշանի լիցքեր բ) տարբեր նշանի լիցքեր
 5. Կայծակի ժամանակ ճիշտ է՝
  ա) պառկելը
  բ) կանգնելը
  գ) ոտքերն իրար մոտ պահած կքանստելը
 6. Ուժեղ տաքացման ժամանակ մագնիսները՝
  ա) կորցնում են իրենց մագնիսական հատկությունները
  բ) ուժեղացնում են իրենց մագնիսական հատկությունները
  Լրացրե՛ք նախադասությունները:
 7. Մարմնի տաք կամ սառը լինելը որոշվում է նրա ջերմաստիճանից :
 8. Ջերմաստիճանը չափում են ջերմաչափով ։
 9. Նյութի անցումը հեղուկ վիճակից գազային վիճակի կոչվում է հալում : 4. Այն ջերմաստիճանը, որի դեպքում հեղուկը եռում է, կոչվում է պնդացում ։ 5. Էլեկտրական հոսանքը լիցքերը շարժումն է։
  Ո՞ր պնդումներն են ճիշտ:
 10. Հալումը նյութի անցումն է պինդ վիճակից հեղուկ վիճակի։ճիշտ է
 11. Պնդացումը նյութի անցումն է հեղուկ վիճակից պինդ վիճակի։ճիշտ է
 12. Հեղուկի եռման ջերմաստիճանը կախված չէ մթնոլորտային ճնշմանսխալ
  մեծությունից։
 13. Վտանգավոր չէ, երբ փորձերը կատարվում են գրպանի լապտերի
  մարտկոցներով։ճիշտ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.