Մարտ 9-12

Տնային 1
Սովորի՛ր

Լույսի անդրադարձումը: Հայելիներ

Հարց.
Ըստ նկարի՝ փորձի՛ր մեկնաբանել, թե ինչ սկզբունքով է աշխատում շրջադիտակը:

Լույսը ընկնում է հայելու վրա և անդրադարձում է որոշակի ուղղությամբ , հենց այդ ուղղության մոտ դրված է մյուս հայելին , որն էլ իր հերթին նորից անդրադարձնում է ճառագայթը :

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.