Տասնորդական կոտորակների գումարումը և հանումը

Դասը՝ տեսադասով։

Առաջադրանքներ 

 1. Կատարե՛ք գումարում.
  ա) 3,56 + 2,14 =5,7;  բ) 1,25 + 14,12=15,37  գ) 11,782 +65,327=77,109   դ) 17,1 + 8,206=25,306 , ե) 0,62 +0,4=1,02 զ) 9,15 + 72,35=81,5  է) 0,3 + (–1,801)=-1,501  ը) 11,2 — 10,21=1,29   թ) –0,7+( –2,7)=3,4    ժ) –3,25+2,51=-0,74 ժա) 6,25 — 2,31=3,94    ժբ) 31,2- 22,51=8,69
 2. Համեմատե՛ք կոտորակները.
  ա) –3,25 < 2,51, բ) –0,6 > –1,6, գ) 101,2 < 101,21, դ) 34,06 > 34,016, ե) 0,3 > –1,801,  զ) 8,155 > 8,1549
 3. Աստղանիշի փոխարեն տեղադրե՛ք  այնպիսի թիվ, որ անհավասարությունը ճիշտ լինի.
  ա) 7,11 < 7,2 , բ) 99,2 > 98,9 , գ) 55,32< 55,44 , դ) 3,085 < 3,185
 4. Կոտորակները դասավորե՛ք աճման կարգով.
  0,325 ;,1,6,  10,21; 10,56;  23,53;  30,2 ;  451,009 ;  
 5. Կատարե՛ք գումարում.
  ա) 11,5 + 32,1=43,6 , գ) 21,72 -52,21=-30,49 , ե) 0,12 +13,1=13,22 ,բ) 63,207 — 26,103=37 , դ) 171,9 + 6,01=177,91 , զ) 77,54 — 23,12 =54,42
 6. Համեմատե՛ք կոտորակները.
  ա) –4,6 < 4,6, գ) 1,22 > 1,213, ե) 3,8 և< –3,801,
  բ) 0,4 > 0,36, դ) 3,07 < 3,08, զ) 142,109 > 125,256
 7. Աստղանիշի փոխարեն տեղադրե՛ք  այնպիսի թիվ, որ անհավասարությունը ճիշտ լինի.
  ա) 8,52 < 8,62 , բ) 12,9 > 11,9 , գ) 35,84< 35,94 , դ) 37,59 >37,58
 8. Կոտորակները դասավորե՛ք նվազման կարգով.
  1124,9 110,01 53,91 44,58 11,9 3,12 0,115  

  Լրացուցիչ առաջադրանքներ 
 9. Պատկերներից ո՞րն է ավելորդ․
11493_3
Յ
 1. * Երկու թվերի գումարը հավասար է 330 -ի։ Եթե թվերից մեկի վերջին զրոն հանենք, թվերը կստացվեն հավասար։ Գտնել այդ թվերը։
 2. * Բժիշկը հիվանդին նշանակեց 3 ներարկում հետևյալ կերպ, մեկական ներարկում 30 րոպե տարբերությամբ։ Քանի՞ ժամ կպահանջվի բոլոր ներարկումները կատարելու համար։
 3. * Եթե մտապահված թվին գումարենք նրանից 7 անգամ մեծ թիվ, արդյունքից հանենք 198 , ապա կստացվի 42 ։ Ի՞նչ թիվ ենք մտապահել։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.