Առաջադրանքներ կրկնության համար

Առաջադրանքներ

 1. Կատարե՛ք գումարում.
  ա) 12,6 + 25,14 =37,74,  բ) 91,02 + 32,17 =123,19,  գ) 3,625 +0,782=4,407 ,դ) 21,22 + 153,01=173,23 ,  ե) 98,1 + 2,36=100,46 ,  զ) 3,45 +9,55=13
 2. Կատարե՛ք հանում.
  ա) 3,56 – 2,14=1,42 , գ) 111,782 – 65,327 =46,455, ե) 0,625 – 0,1 =0,525,բ) 81,22 – 53,12=28,1 , դ) 17,1 – 8,256 =8,844, զ) 7,35 – 6,35=1
 3. Համեմատե՛ք կոտորակները.
  ա) –6,73 > –6,81=, գ) –11,2 > –11,21, ե) –0,38 > –1,001,բ) –0,432 > –1,431, դ) –3,756 < –3,706, զ) –5,555 < –4,999
 4. Կոտորակները դասավորե՛ք աճման կարգով.
  5,6 ,11,2,11,56 ,28,43 ,60,32, 60,325, 83 3291,83 ,
 5. Չորս պատճենահանող մեքենա չորս րոպեում պատճենահանում է 320 էջ։ Քանի՞ րոպեում 5 այդպիսի մեքենաներ կպատճենահանեն 500 էջ։հինգ
 6. Կատարե՛ք հանում.
  ա) 1,037 – 1=0,037 , գ) 8,002 – 8=0,002 , ե) 107,03 – 56=51,03 ,
  բ) 3,263 – 2 =1,263, դ) 11,397 – 9 =2,397զ) 34,56 – 29=5,56
 7. Կոտորակները դասավորե՛ք նվազման կարգով.
  3291,83 ,60,325 ,60,32,28,43 , 11,56, 11,2, 5,6
 8. Արտահայտե՛ք մետրերով:
  ա) 100սմ=1մ      բ) 320 սմ  = 3մ 20 սմ      գ)10դմ =1 մ      դ)65դմ=6 մ 5 դմ
 9. Լրացուցիչ առաջադրանք 
 10. A և B երկու անոթները լցված են որոշ քանակությամբ ջրով: Երբ A-ի պարունակության մեկ չորրորդը լցրեցին B-ի մեջ, իսկ այնուհետև B-ի մեկ երրորդը A-ի մեջ, պարզվեց, որ անոթներում ջրի քանակները հավասարվեցին: Քանի՞ անգամ է B անոթի ջրի սկզբնական քանակը շատ A անոթի ջրի սկզբնական քանակից։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.