Բջիջ

Տնային 1

Պատասխանի՛ր հարցերին.

  1. Ի՞նչ է բջիջը:
    Բջիջը կենդանի օրգանիզմների կառուցվածքային տարրական միավորն է:
  2. Ո՞ր նյութերն են բջջում էներգիայի հիմնական աղբյուրը։
    Օրգանական նյութերից  օրգանիզմում կարևոր դեր ունեն ածխաջրերը:Կարևոր ածխաջրերն են գլյուկոզը,սախարոզը ,ցելյուլոզը:Ածխաջրերը  օրգանիզմին ապահովում են էներգիայով:
  3. Որո՞նք են բջջի բաղադրության հիմնական քիմիական տարրերը։
    Հայտնաբերված են մոտ 90 քիմիական տարրեր։ Այդ տարրերը բաժանվում են 3 խմբի՝ մակրոտարրեր, միկրոտարրեր,ուլտրամիկրոտարրեր ,
  4. Սովորի՛ր պատմել

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.