Հարցեր եւ առաջադրանքներ Դասարանական 1

 1. Տարբեր չափերի ի՞նչ կենդանի օրգանիզմներ գիտեք: Ներկայացրե՛ք ձեզ ծանոթ օրինակներ:
  Բազմաբջիջ օրգանիզմների օրինակներ – բույսեր,կենդանիներ,մարդ
 2. Ո՞րն է կենդանի օրգանիզմների տարրական միավորը:
  բջիջը
 3. Ո՞վ է առաջին անգամ տեսել բջիջը, ի՞նչ սարքի օգնությամբ:
  Ռոբերտ Հուկ ,մանրադիտակով
 4. Շրջապատի որեւէ բույսի կամ կենդանու օրինակով ներկայացրե՛ք նրանց հիմնական հատկությունները:
  Օրինակ ձուկը շնչում և լողում է ջրի տակ:
 5. Արդյոք կենդանի բջիջներն ունե՞ն ընդանրություններ: Որո՞նք են բջիջների բաղադրամասերը:
  Բոլոր բջիջները կազմված են ջրածնից, ածխածնից, ազոտից և թթվածնից։ Բջիջը կազմված է կորիզից և բջջապլազմայից:
 6. Քանի՞ բջջից են կազմված տարբեր կենդանի օրգանիզմներ: Ներկայացրե՛ք օրինակներ:.
  Միաբջիջները կազմված են 1 բջջից , իսկ բազմաբջիջները ՝ բազում բջիջներից , օրինակ մարդունը հասնում է մինչև 1 000 000 000 000 հատի:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.