Տասնորդական կոտորակի կլորացում

Առաջադրանքներ

1․ Կատարի՛ր թվերի կլորացում․

145,6 =146;      3,67=3.7 ;   3,65=3.7 ;        24,6=25  ;  25,6  =26    ;   756,48=756.5    ; 755,48 =755.5;
56,81 =56.8;  56,9=57  ;     11, 54=11.5;  21,54=21.5;     77,5=78   ; 77,22=77,2;  87,625=87,6; 1245,5678=1245,6 ; 254,459=254,5

2․ Տասնորդական կոտորակը գրե՛ք սովորական կոտորակի տեսքով.

ա) 3,87=387/100,       գ) 137,56=13756/100    ե) 1,001=1001/1000       է) 3,5978=35978/10000

բ) 16,99=1699/100     դ) 0,003=3/1000    զ) 37,1=371/10          ը) 74,0938=740938/10000

3․ Կատարե՛ք գումարում.

ա)(–1,2) + (–3,4)=-4,6, գ) (–0,37) + (–6,23)=-6,6, ե) (–1,001) + (–2,456)=-3,457,

բ) (–8,75) + (–1,25)=-10, դ) (–4,38) + (–2,04)=-6,42, զ) (–18,203) + (–0,411)=-18.614։

4․ Համեմատե՛ք կոտորակները.

ա) 3,853 > 2,64 , դ) 15,899 > 14,9 , ե) 78832,91 > 78732,91 ,

բ) 72,93 < 73,851 , գ) 0,382 < 0,45 , զ) 663,0001 < 663,0002 ։

5․Կատարի՛ր բաժանում․

ա) 1000 ։ 0,25=4000 ,     դ) 1295 ։ 0,37=3500 ,          է) 888 : 0,37=2400,

բ) 169 ։ 1,3=130 ,          ե) 276 ։ 2,3=120 ,               ը) 302 : 0,2=1510 ,

գ) 7920 ։ 3,6=2200 ,        զ) 10572 ։ 8,81=1200 ,         թ) 4451 : 44,51=100։

6․ AB հատվածը C կետով բաժանվում է AC և CB երկու հատվածների։ CB հատվածի երկարությունը AC հատվածի երկարության 2/3-ն է։ Գտե՛ք AB հատվածի երկարությունը, եթե CB հատվածի երկարությունը 24 սմ է։
24:2*3=36
36+24=60 սմ

Լրացուցիչ առաջադրանքներ

7․ Որքա՞ն ժամանակում ժամացույցի ժամի սլաքը կպտտվի ուղիղ անկյան չափ և որքա՞ն  ժամանակում՝ փռված անկյան չափ, իսկ րոպեի սլա՞քը։
ուղիղ անկյան- 3 ժամ
փռված անկյան-6 ժամ
ուղիղ անկյան- 15 րոպե
փռված անկյան – 30 րոպե

8․ Արույրը 60 % պղնձի և 40 % ցինկի համաձուլվածք է։ Արույր պատրաստելու համար վառարանի մեջ դրել են ցինկ և 210 կգ պղինձ։ Որքա՞ն ցինկ են դրել վառարանի մեջ։ Որքա՞ն արույր կստացվի։
210*100:60=350 ցինկ
350+210=560 կգ

9․ Քառակուսու պարագիծը նրա կողմից մեծ է 96 սմ-ով։ Գտե՛ք քառակուսու մակերեսը։

10․Բրինձը պարունակում է 70 % օսլա, իսկ գարին՝ 60 %։ Որքա՞ն գարի պետք է վերցնել, որպեսզի ստացվի այնքան օսլա, ինչքան ստացվում է 6 կգ բրնձից։

11․ Նավակը մի նավակայանից մյուսն է հասել կես ժամում՝ ընթանալով 1200 մ/ր արագությամբ։ Վերադառնալիս նա ծախսել է 20 ր-ով ավելի։ Նավակի արագությունը վերադառնալիս որքանո՞վ է փոքր եղել։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.