Թեմայի ամփոփում

Հաջորդիվ լինելու է ինքնասոտուգում․․․
1. Կատարե՛ք բազմապատկում.
ա) 7,31 ⋅ 2,06=15,0586         դ) 20,02 ⋅ (–11,99)= -240.0398,
բ) (–0,01) . 43,91=-0,4391   ե) (–34,8) ⋅ (–0,348) =12.1104, 
գ) (–5,32) ⋅ (–2,2) =11.704,   զ) 12,12 ⋅ 10,01=121.3212 :

2. Կատարե՛ք բաժանում.
ա) 52,3527 ։ 3,27 =16,01,   դ) (–19,558) ։ (–7,7)=2,54 ,
բ) (–32,8) ։ (–8,2)=4 ,   ե) 0,1938 ։ 0,51=0,38 , 
գ) 25,52 ։ (–5,5)=-4,64 ,     զ) 2,304 ։ 7,2 =032

3. Կատարե՛ք բազմապատկում.
ա) 12 ⋅ 0,36=4,32 ,  դ) 4 ⋅ 2,575=10,3 , 
բ) 200 ⋅ 1,25=250 , ե) 77 ⋅ 0,98=75,46 , 
գ) 5 ⋅ 66,99=334,95 ,   զ) 134 ⋅ 1,73=231,82

4. Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.
ա) (0,241 – 0,15) ⋅ 100 + (3,72 + 14,25) ⋅ 10=9,1+179,7 =188,8,
բ) (56,37 – 43,21) ։ 10 – (2,36 – 2,01) ։ 100 =1,316-0,0035=1,3125

5. Ներկայացրե՛ք տասնորդական կոտորակի տեսքով.
ա) օրինակ՝  34 % = 34/100 =0,34,
բ) 90 %=90/100=0.9, գ) 17 %=17/100=0.17, դ) 5 %=5/100=0,05, ե) 123 %=123/100=1.23, զ) 250 %=250/100=2.5։

Լրացուցիչ առաջադրանքներ

6. Շրջանակներում տեղադրել 1-ից 9 բնական թվերը (յուրաքանչյուրն օգտագործելով
մեկական անգամ) այնպես, որ եռանկյան բոլոր կողմերի վրա գտնվող թվերի
գումարները լինեն հավասար:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.