Տասնորդական կոտորակների կլորացումը։ Դաս 2

Առաջադրանքներ

1) Թիվը պակասորդով կլորացրե՛ք մինչև տասնորդականները.

ա) 0,93820,9 =1,        դ) 1,0625=1         է) 200,18=200 ,

բ) 28,2897 =28,2,       ե) 80,0388=80 ,         ը) 567,9111=567.9 ,

գ) 100,5621=100,5 ,      զ) 6,0999=6.1 ,           թ) 0,0008=0։

2) Ասե՛ք, թե մինչև որ կարգն է կլորացված թիվը.

ա) 93,6527 ≈ 93,65 հարյուրերորդական ,    գ) 0,563891 ≈ 0,564 հազարերորդական ,       ե) 0,7014 ≈ 1 ամբողջ,

բ) 734,82 ≈ 735 ամբողջ,           դ) 0,563891 ≈ 0,6 տասնորդական ,          զ) 0,102 ≈ 0 ։

3) Հաշվե՛ք և պատասխանը կլորացրե՛ք մինչև հարյուրերորդականները.

ա) 0,377 + 3,409 – 2,1006=5.88,    գ) 4,5 + 0,3796 + 1,225=6.10,

բ) 12,4589 – 6,27 + 1,395=7.58,      դ) 0,1 – 0,01 – 0,001=0.08:

Լրացուցիչ

4) Թիվը հավելուրդով կլորացրե՛ք մինչև հարյուրերորդականները.

ա) 7,8932 =7.90,       դ) 0,9999=0.99 ,           է) 2,3845 =2.38,

բ) 85,0639=85.06 ,      ե) 65,6788=65.67 ,         ը) 18,0936 =18.09,

գ) 0,1111=0.11 ,        զ) 721,8957=721.89 ,        թ) 55,6009=55.60 ։

5) Գրե՛ք այն բոլոր թվանշանները, որոնք աստղանիշի փոխարեն

գրելու դեպքում կլորացումը ճիշտ կատարված կլինի.

ա) 2,661 ≈ 2,66 , գ) 18,6 ≈ 18,59 , ե) 7,5 ≈ 7,59 ,

բ) 0,31 ≈ 0,3 , դ) 25,039 ≈ 25,04 , զ) 800,001 ≈ 800 ։

6) Կլորացրե՛ք մինչև հարյուրերորդականները և համեմատե՛ք

թվերը.

ա) 0,136 և 0,144
0.14 = 0.14,                    դ) 12,129 և 12,131 12.13 = 12.13,

բ) 2,254 և 2,256
2.25 = 2.25,                     ե) 7,9951 և 8,0049 8 = 8,

գ) 3,769154 և 3,767002
3.76 = 3.76,          զ) 0,009 և 0,001:

7) Ուղղանկյունանիստի երկարությունը, լայնությունը և բարձրությունը համապատասխանաբար 12,4 դմ, 5,08 դմ և 3,6 դմ են։ Գտե՛ք ուղղանկյունանիստի ծավալը և պատասխանը կլորացրե՛ք մինչև հարյուրերորդականները։
12.4*5.08*3.6=226.77 դմ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.