Խնդիրներ

 1. Նկարում պատկերված են 3 թռչող նետեր
  և 9 անշարժ
  փուչիկներ: Երբ նետը դիպչում է փուչիկին, փուչիկը
  պայթում է, իսկ նետը շարունակում է թռչել նույն
  ուղղությամբ: Քանի՞ փուչիկի չեն դիպչի նետերը:
  (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E

  Սեղանի վրա դրված է երեք մարմին (տե՛ս նկարը): Պատասխանի
 2. տարբերակներում բերված նկարներից ո՞րը կտեսնի Պետրոսը, երբ
 3. նայի սեղանին վերևից:
 4. (A) (B) (C) (D) (

. Հասմիկը երկու նետով կրակեց թիրախին (տե՛ս նկարը):
Առաջին անգամ նա վաստակեց 14 միավոր, երկրորդ
անգամ՝ 16 միավոր: Քանի՞ միավոր վաստակեց Հասմիկը
երրորդ անգամ:
(A) 17 (B) 18 (C) 19 (D) 20 (E) 22

 1. Այգին բաժանված է նույնանման քառակուսիների: Արագաշարժ
  և դանդաղաշարժ
  խխունջները սկսում են շարժվել
  ܵ կետից տարբեր ուղղություններով՝ այգու պարագծի
  երկայնքով (տե՛ս նկարը): Դանդաղաշարժ
  խխունջը շարժվում է ժամում 1 մետր
  արագությամբ (1
  մ/ժ), իսկ արագաշարժը՝ ժամում
  2 մետր արագությամբ (2
  մ/ժ): Այգու ո՞ր կետում
  երկու խխունջները կհանդիպեն:
  (A) A (B) B (C) C (D) D (E) E
 2. Լուսինեն թղթի վրա հաշվեց երկու երկնիշ թվերի տարբերությունը:
  Հետո նա ներկեց իր գրած գործողության մեջ երկու թվանշան,
  ինչպես ցույց է տրված նկարում: Որքա՞ն է Լուսինեի ներկած թվանշանների գումարը:
  (A) 8 (B) 9 (C) 12 (D) 13 (E) 15
 3. Աստղը պատրաստված է չորս հավասարակողմ եռանկյուններից
  և
  քառակուսուց (տե՛ս նկարը): Քառակուսու պարագիծը 36 սմ է: Որքա՞ն է
  աստղի պարագիծը:
  (A) 144 սմ (B) 120 սմ (C) 104 սմ (D) 90 սմ (E) 72 սմ
 4. Նկարում բերված է տարվա ամիսներից մեկի օրացույցը: Ցավոք,
  այդ օրացույցի վրա թանաք է թափվել, և օրացույցի մեծ մասը չի
  երևում: Շաբաթվա ի՞նչ օր է նկարում բերված ամսվա 25-ը:
  (A) Երկուշաբթի (B) Չորեքշաբթի (C) Հինգշաբթի(D) Շաբաթ (E) Կիրակի

8.Ամենաքիչը քանի՞ անգամ մենք պետք է նետենք սովորական զառը, որ վստահ լինենք, որ
առնվազն մեկ արդյունք կկրկնվի: Սովորական զառը նետելու արդյունք համարվում է
զառի վերևի նիստի վրայի կետերի քանակը:
(A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 12 (E) 18

 1. Նկարում պատկերված է 3 քառակուսի: Ամենափոքր քառակուսու
  կողմի երկարությունը 6 սմ է: Որքա՞ն է ամենամեծ քառակուսու
  կողմի երկարությունը:
  (A) 8 (B) 10 (C) 12 (D) 14 (E) 16
 2. Բերված պատկերում շրջաններն էլեկտրական լամպեր են, որոնք լարերով միացված են
  միմյանց: Սկզբում բոլոր լամպերն անջատված են: Լամպերից որևէ մեկին դիպչելու
  դեպքում այդ լամպը
  և նրա բոլոր հարևան լամպերը լուսավորվում են:
  Ցանկացած մեկ լարի ծայրերին միացված լամպերը կոչվում են
  հարևան: Ամենաքիչը քանի՞ լամպի է անհրաժեշտ դիպչել, որ
  լուսավորվեն բերված պատկերի բոլոր լամպերը:
  (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6

  Նկարում բերված չորս հավասար քառակուսիներից որո՞ւմ է սև տարածքի մակերեսն ամենամեծը:Հավասար է բոլոր քառակուսիներում:
  (A) A-ում (B) B-ում (C) C-ում(D) D-ում (E)


  Ինը ավտոմեքենա մոտենում են խաչմերուկին և խաչմերուկն անցնում դրանց վրա նշված սլաքների ուղղություններով (տե՛ս նկարը): Պատասխանի տարբերակներում բերված պատկերներից ո՞րն է ցույց տալիս այդ մեքենաների դասավորվածությունը խաչմերուկն անցնելուց հետո:
  (A) (B) (C) (D) (E)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.