Բույսեր

Հարցեր եւ առաջադրանքներ

 1. Ո՞ր բույսեր են կոչվում ծաղկավոր: Ի՞նչ օրինակներ գիտեք:
  Այն բույսերը ,որոնք ծաղիկ են տալիս: Օրինակ ՝ դեղձենի:
 2. Ի՞նչ են օրգանները: Բույսերի ի՞նչ օրգաններ կարող եք թվարկել:
  Օրգանը մարմնի մաս է,որն ունի որոշակի կառուցվածք , ձև և տեղ օրգանիզմում :
 3. Ի՞նչ է արմատը, ի՞նչ գործառույթ է կատարում բույսի օրգանիզմում:
  Արմատը բույսի վեգետատիվ օրգաններից մեկն է : Նրա հիմնական ֆունկցիաներն են՝ բույսը հողին ամրացնելը, հողից ջրի և հանքային աղերի կլանումը օրգանական նյութերի սինթեզը և պահեստային նյութերի կուտակումը, վեգետատիվ բազմացումը, ձևափոխությունների ենթարկվելը և այլն:
 4. Ինչո՞վ են միմյանցից տարբերվում բույսերի արմատները:
  Կառուցվածքով ՝ գլխավոր, հավելյալ և կողքային:
 5. Ինչպիսի՞ արմատային համակարգեր կան բույսերում: Ինչո՞վ են
  դրանք միմյանցից տարբերվում:
  Լինում են 2 տեսակ ՝ առանցքային և փնջաձև: Առանցքային արմատում զարգացած է գլխավոր արմատը, իսկ փնջաձևում՝ հավելյալը և կողային արմատները:
 6. Փորձե՛ք որոշել, թե ինչպիսի՞ արմատային համակարգ ունեն ձեր
  շրջապատի ծանոթ բույսերը:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.