Բնագ 07,04,2021

Պատասխանել հարցերին.
Ի՞նչ է ընձյուղը:
Ցողունն իր տերևներով և բողբոջներով կոչվում է ընձյուղ :

Ի՞նչ է գտնվում ընձյուղի գագաթում: 
Բողբոջ

Ի՞նչ նշանակություն ունի ընձյուղը բույսի համար: 
Ընձյուղն ապահովում է բույսի օդային սնուցումը։

Ի՞նչ է ցողունը: Ինչպիսի՞ ցողուններ գիտեք:
Ցողունը բույսի վեգետատիվ օրգանն է:

Ինչո՞ւմ է ցողունի դերը բույսի կյանքում:
Ցողունը հիմնականում կատարում է փոխադրողի գործառույթ: Իր միջոցով փոխադրվում է ջուրն ու հանքային աղերը: Ցողունը պահում է իր վրայի տերևները,ծաղիկները և պտուղները: Նա կարող է կուտակել պահեստային սննդանյութեր:

Ի՞նչ է տերեւը: Ինչի՞ց է կազմված:
Տերևները սովորաբար կազմված են տերևաթիթեղից, որը ցողունին միացած է տերևակոթով։ 
Տերևները կատարում են օրգանական նյութերի սինթեզ և ջրի գոլորշիացում:
Ինչպիսի՞ տերեւներ գիտեք:
Ներկայացրե՛ք օրինակներ:
Խաղողի , բարդիի ,
Ջրի մեջ դրե՛ք որեւէ բույսի բողբոջներով ընձյուղ, հետեւե՛ք բողբոջների բացվելուն եւ նշե՛ք, թե ընձյուղի վրա ո՞ր բողբոջն է ավելի շուտ բացվում:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.