Հարցեր

 • Ի՞նչ է սննդառությունը: Արդյոք բոլո՞ր կենդանի օրգանիզմներն են սնվում:
  Սննդառությունը դա օրգանիզմում էներգիա և նյութեր հայթայթելու գործնթացն է:
 • Ի՞նչ են սննդանյութերը: Կենդանի օրգանիզմներում ինչի՞ համար են դրանք օգտագործվում:
  Սննդանյութեր են սպիտակուցները, ճարպերը, ածխաջրերը և հանքային աղերը:Օրգանիզմի կենսագործունեության բնականոն ընթացքի ապահովման և էներգիայի համար անհրաժեշտ է ընդունել որոշակի քանակությամբ սննդանյութեր:
 • Ի՞նչ գործընթացներ է ընդգրկում սննդառությունը:
  Բույսերի մոտ դա ֆոտոսինթեզն է,սնկերի և կենդանիների մոտ պատրաստի սննդի որոնումն ու կլանումն է:
 • Ի՞նչ է ֆոտոսինթեզը: Ի՞նչ է առաջանում բույսերում՝ ֆոտոսինթեզի
  շնորհիվ: Ինչո՞ւմ է քլորոֆիլի դերը:
  Ֆոտոսինթեզը ածխաթթու գազից և ջրից` լույսի ազդեցության տակ օրգանական նյութերի առաջացումն է: Ֆոտոսինթեզի շնորհիվ առաջանում է շաքար և անջատվում թթվածին: Քլորոֆիլը տերևների վրա գտնվող կանաչ գունանյութն է,որտեղ արևի լույսի շնորհիվ տեղի է ունենում լուսասինթեզ:
 • Բույսերում ի՞նչ օրգանական նյութեր գիտեք: Ի՞նչ դեր ունեն դրանք:
  Բույսն առաջացնում է գլյուկոզ:
 • Սննդառության ո՞ր ձեւն է կոչվում ավտոտրոֆ, ո՞րը՝ հետերոտրոֆ:
  Ֆոտոսինթեզով ձևը կոչվում է ավտոտրոֆ,պատրաստի սննդի որոնումն ու կլանումը կոչվում է հետերոտրոֆ:
 • Արդյոք բոլո՞ր բույսերն են ավտոտրոֆ: Ի՞նչ միջատակեր բույսեր
  կան: Ներկայացրե՛ք օրինակներ:

  Միջատակեր բույսեր են ցողիկ,վեներայի մաշիկ,ճանճասպան:
 • Ո՞րն է կենդանիների սննդառության առանձնահատկությունը: Կենդանի օրգանիզմների միջեւ սննդային ի՞նչ փոխհարաբերություններ կան:
  Բույսով սնվում են բուսակեր կենդանիները,իսկ բուսակեր կենդանուն ուտում է գիշատիչը:
 • Շրջապատի կենդանի օրգանիզմներից նշե՛ք ավտոտրոֆները եւ
  հետերոտրոֆները: Ի՞նչ գիտեք նրանց մասին:
  Բույսերը ավտոտրոֆ են, իսկ կենդանիներն ու սնկերը հետերոտրոֆ :
 • Ի՞նչ եք կարծում՝ գիշատիչներին անհրաժե՞շտ է պահպանել, թե՞ ոչ:
  Այո , որ սննդային շղթան լիարժեք լինի:
 • Բնութագրե՛ք այն սննդամթերքը, որն օգտագործում է մարդը: Նշե՛ք,
  թե ո՛րն ունի բուսական, ո՛րը՝ կենդանական ծագում:

  Մարդն օգտագործում է հաց,որը պատրաստված է աղացած ցորենից,իսկ ցորենը բույս է:
  Օգտագործում են նաև հավի կամ խոզի միս, սրանք իրենց հերթին բուսակեր են:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.