Հայոց այբուբենի տառերի թվային արժեքը

Հայոց այբուբենի տառերի թվային արժեքը տե՛ս այստեղ: 
1. Տրված թվերը գրի՛ր այբուբենի տառերի թվային արժեքով՝ 624, 331, 1989, 6500: Տառերի թվային արժեքով գրի՛ր նաև քո ծննդյան թիվը:
624- ՈԻԴ
331-ՅԼԱ
1989-ՌՋՁԹ
6500-ՑՇ

2009-ՍԹ

2. Գրի՛ր քանակական թվականի երկու օրինակ:
1900,2700
3. Գրի՛ր կոտորակային թվականի երկու օրինակ:
մեկ երկուերորդ,վեց տասերորդ, մեկ երրորդ:
4. Գրի՛ր բաշխական թվականի երկու օրինակ:
երկուական,տասական:
5. Գրի՛ր դասական թվականի երկու օրինակ:
մեկ,չորս
6. Տրված թվականները գրի՛ր տառերով  և հայկական այբուբենի տառերի թվային արժեքով՝ 1967, 5006, 305, 441, 67, 53:

1967- ՌՋԿԷ – հազար իննը հարյուր վաթսունյոթ
5006-ՐԶ – հինգ հազար վեց
305-ՅԵ – երեք հարյուր հինգ
441-ՆԽԱ- չորս հարյուր քառասունմեկ
67-ԿԷ-վաթսունյոթ
53-ԾԳ-հիսուներեք
7. Ճշտի՛ր գրությունը՝ Վարդանը գնեց տասներկու մատիտ : Հազար մարդ այդ օրը լսեց պատմությունը: Երկու սուրհանդակները ամրոց մտան նույն ժամին:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.