Շնչառություն

Հարցեր

  1. Ի՞նչ է շնչառությունը։
    Երբ օրգանիզմը օդից կլանում է թթվածին և անջատում ածխաթթու գազ,այս գազափոխանակությունը կոչվում է շնչառություն:
  2. Ի՞նչ դեր ունի շնչառությունը բույսերի եւ կենդանիների կյանքում։
    Թթվածինը մասնակցում է օրգանիզմում տեղի ունեցող բարդ օրգանական նյութերի օքսիդացմանը
  3. Շնչառական ի՞նչ օրգաններ գիտեք։
    Ջրային կենդանիների շնչառության օրգանն է` խռիկները: Ցամաքային կենդանիների շնչառության օրգաններ են ` շնչափող , բրոնխներ ,թոքեր: Միջատների շնչառության օրգանն է` շնչառական խողովակները՝ տրախեաները:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.