Մաթեմատիկա

Առաջադրանքներ (դասարանում)

1)Բավարարում է արդյոք 2 թիվը տրված անհավասարմանը.

2<3 2*2<3
2>4 6>4
10>0
8-2<10

2)Գտեք անհավասարման լուծումը.

1.4
2.1
3.0

3)Վազքի մրցումներում մարզիկներից մեկը տարածությունն անցել է 4ր 45վ-ում, իսկ մյուսը` 20% -ով արագ: Ինչքա՞ն ժամանակում է նա հասել վերջնագծին:
4ր 45վ =285 վ
285*20:100=57
285+57=342 վ
342 վ = 5 ր 42 վ

4)Առաջին բանվորն աշխատել է 4 օր, օրական 7 ժամ, իսկ երկրորդ բանվորն աշխատել է 3 օր, օրական 8 ժամ: Նրանք միասին պատրաստել են 416 հատ դետալ, ընդ որում նրանք աշխատում են նույն արագությամբ: Պարզել, թե քանի՞ դետալ է պատրաստել առաջին բանվորը:
4⋅7=28
3*8=24
24+28=52
416:52=8
28*8=224

Լրացուցիչ(տանը)+

5)Բավարարում է արդյոք 5 թիվը տրված անհավասարմանը.

1.x<6                   3.x-4>4               7. -2x>4

2.x+3>7               4.2x<9                6.3x>7

5<6
5+3>7
5-4>4
2*5<9
-2*5>4
3*5>7

6)Գտեք անհավասարման լուծումը.

7)Արեգն իր մտապահած թիվը բազմապատկեց 3-ով, ստացված թվին գումարեց 7 ու արդյունքը բաժանելով 2-ի ստացավ 20: Գտնել Արեգի մտապահած թիվը:
(20*2-7):3=11

8)Հաշվել 2-ից փոքր և 5 հայտարարով բոլոր անկանոն կոտորակների գումարի հակադարձը։6

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.