Գործնական աշխատանք 25.05.2021

  1. Գործողության անունը դարձրո՛ւ այդ գործողության հետ կապված առարկայի անունԳրի՛ր գործածված ածանցները:

Քերել-քերիչ, գրել-գրիչ, կապել-կապիչ, քամել-քամիչ, թակել-թակիչ, ըմպել-ըմպան, բացել-բացիչ, գործել-գործիք, խաղալ- խաղալիք, ուտել- ուտելիք, խմել-խմելիք, հագնել-հագուստ, ձգել-ձգան, փակել-փական, խթանել-խթան, փաթաթել-փաթաթան, ճոճել-ճոճանակ, գանձել-գանձարան, զսպել, ջնջել-ջնջոց, ծածկել-ծածկոց, կապել-կապիչ, օրորել-օրորոց:

  1. Շարքի բոլոր բառերը բացի մեկիցնույն ձևով են կազմվածԳտի՛ր օրինաչափությանը չենթարկվող բառը:

ա) Տնային, մարդկային, տղային, կապկային, լեռնային: բ) Ձգան, փական, իշխան, ձկան, վիպասան:

գ) Պապոնք, մերոնք, ձերոնք, զարթոնք, հոնք: դ) Համառորեն,տնօրեն, վեհորեն անսրտորեն, մարդկայնորեն:

  1. Տրված արմատներով բաղադրյալ (բարդ և ածանցավորբառեր կազմի՛րդրանք դնելով նոր բառերի սկզբումմեջտեղում և վերջում:

Ձեռք-ձեռագործական,առատաձեռն, հյուր-հյուրասեր,անհյուրընկալ, հույս-հուսալի,հուսախաբ,բազմահույս, վերջ-վերջաբան,անվերջություն, գետ-գետափնյա,Ձորագետ, (գիտ)-գիտնական,հնագիտական,

  1. Ընդգծված բառակապակցությունները մեկական բառերով փոխարինի՛ր:

Դեռևս հեռու անցյալում մարդիկ նկատել են, որ կաղնին ծառերի մյուս տեսակներից ավելի հաճախ է խփվում կայծակից : Կայծակի ժամանակ և անձրևից պաշտպանվելու համար պատսպարվելու տեղ փնտրելիս  պետք է հեռու գնալ կաղնուց: Կանաչով պատելը  փրկում է քաղաքում բնակվողներին.  օդում եղած փոշու ու գազի մեծագույն մասը ծառերի, թփերի, խոտի վրա է նստում: Փայտի նյութից  գրեթե քսան հազար արտադրանքի տեսակ են ստանում:

  1. Ընդգծված բառակապակցությունները մեկական բառերով փոխարինի՛ր:

Վանա լճի /միջավայրում/մոտ շրջանում ընկած Ռշտունյաց լեռները հայտնի էին պղնձի, կապարի, երկաթի /հանքավայրերով/հանք ունեցող վայրերով, որոնք բազմաթիվ անգամներ հիշատակվել են հայկական /ձեռագրերում/ձեռքով գրված գրքերում: Բրոնզի ու երկաթի /դարաշրջաններից/դարերի շրջաններից սկսած՝ հայկական /լեռնաշխարհում/ լեռնոտ աշխարհում արդյունահանվում ու ձուլվում էին տարբեր մետաղներ, որը պատճառ էր դառնում, որ հանվող նյութերի անունները դառնային /տեղանուններ/ տեղերի անուններ:

Հետագայում /հնէաբանները/ հնէաբանությամբ զբաղվող գիտնականներն ու /երկրաբանները/ երկրաբանությամբ զբաղվողները այդ անվանումների միջոցով հայտնաբերում էին լեռներում գտնվող լքված /փոսեր/ փորված տեղեր ու /մետաղաձուլարաններ/ մետաղ ձուլելու տեղեր:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.