Մաթեմատիկական ֆլեշմոբի քննարկում

1. Դրական երկնիշ հինգ տարբեր թվերի միջին թվաբանականը 20 է (մի քանի թվերի միջին թվաբանականը գտնելու համար այդ թվերը գումարում են իրար և ստացված գումարը բաժանում թվերի քանակին): Ամենամեծը ի՞նչ թիվը կարող է լինել այդ թվերի մեջ:
10+11+12+13=46
100-46=54

 2. Չորս սկյուռիկ միասին 2016 կաղին կերան՝ յուրաքանչյուրը 102 հատից ոչ պակաս: Հայտնի է, որ առաջին սկյուռիկը կերել է ամենաշատը, իսկ երկրորդը և երրորդը միասին կերել են 1275 կաղին: Քանի՞ կաղին է կերել առաջին սկյուռիկը:
741-102=639
1275:2=638 637

 3. Համակարգչային խաղը հետևյալ կանոնն ունի. երբ ջնջում ենք էկրանին եղած շրջանակներից մեկը, նրա փոխարեն համակարգիչն ավելացնում է հինգ հատ: Եթե սկզբում համակարգչի էկրանին մեկ շրջանակ լինի, հնարավո՞ր է, որ ինչ-որ պահի դրանք դառնան 2021 հատ:
200

4. Համեմատի՛ր A և B թվերը, որտեղ A-ն 110-ի 180%-ն է, իսկ B-ն 110-ից մեծ է 90-ով։
110*180:100=198
110+90=200
198<200
A<B

5. Օգտագործելով թվաբանական գործողություններ ու փակագծեր՝ ստացի՛ր ճիշտ հավասարություն․
(3/7+3)*7 =24/7*7/1=24

6. Խաղողօրհնեքի ծեսի համար վեցերորդ դասարանցիները 1տ խաղողը հավաքեցին 4 ժամում, մինչդեռ յոթերորդցիները՝ 3 ժամում: Որոշի՛ր՝ միասին աշխատելու դեպքում քանի՞ ժամում նրանք կհավաքեն 7տ խաղողը:
4

7. Տակառը ամբողջությամբ լցվում է ջրով 8 ժամում: Հանկարծ այն վնասվեց, և անցք բացվեց, որի արդյունքում տակառը լցվեց 10 ժամում: Եթե տակառն արդեն լցված է ամբողջությամբ ջրով, ապա այդ նույն անցքից այն քանի՞ ժամում կդատարկվի:
2

8. Երեխաները խաղում են՝ փորձելով կռահել, թե քանի սառնաշաքար կա տուփում։ Առաջինը ենթադրում է, որ տուփում սառնաշաքարների քանակը 98 է, երկրորդը՝ 137, իսկ երրորդը՝ 164: Ենթադրություններից ոչ մեկը ճիշտ չէր: Քանի՞ սառնաշաքար կար տուփում, եթե նրանցից մեկը սխալվել էր 12-ով, մյուսը` 27-ով, իսկ երրորդը`39-ով:
164-39=125
137-12=125
98+27=125

Նախագիծը՝  Մաթեմատիկան և գիտությունը

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.