Մայրենի

1.Տրված գոյականները դարձրու ինչի՞, ու՞մ հարցին պատասխանող, ընդգծիր վերջավորությունները և բացատրիր տարբերությունը:
Ծառ-ծառի, սեղան-սեղանի,  ուսանող-ուանողի, րոպե-րոպեի , գինի-գինի, տիրուհի-տիրուհու, այգի-այգու, հոգի-հոգու, օր-օրու, ժամ-ժամի, ամիս, գարուն, որոշում,  ձմեռ, քույր, ընկեր, տանտիկին, հայր, մայր, եղբայր, անկյուն, սյուն, տուն, ուրախություն, սեր, կորուստ, աղջիկ:
2. Որևէ, ինչ-ինչ, ոչ մի, այլևայլ, յուրաքանչյուր, ամբողջ, բոլոր բառերի հետ եզակի կամ հոգնակի թվով գոյականներ գործածիր:
որևէ ծառ , ոչ ոչմեկ , մի բույս ,այլևայլ խնդիրներ,յուաքանչուր տուն , ամբողջ երկիր
3. Արկղ-արկղեր, ժամացույց-ժամացույցներ, հանդապահ-հանդապահեր, ծրագիր-ծրագրեր, երեխա-երեխաններ, տիկին-տիկիններ, թռչուն-թռչուններ, վագր-վագեր, մեծատուն-մեծատներ, հացատուն-հացատներ, տղամարդ-տղամարդիք, գառ-գառներ, գրագիր-գրագրեր, նուռ-նռեր, ականակիր-ականակներ,հանքափոր-հանքափորեր, նավթահոր-նավթահարեր, օրագիր-օրագրեր, մատենագիր-մատենագրեր, դեղատուփ-դեղաթուփեր, խմբերգ-խմբերգեկ, գրաշար-գրաշարեր, դիմագիծ-դիմագծեր գոյականների հոգնակին կազմիր:
4. Փակագծերում գրված  գոյականները դարձրու հոգնակի և համապատասխանեցրու նախադասությանը:
Ա. Հայ (նախարար) Արտաշատի ժողովի (վճիռ) հետո քաշվեցին իրենց (աշխարհ)  և, անցնելով առօրյա (գործ), սպասում էին Պարսկաստանի (լուր) :
Բ. Պատառոտված (հագուստ) որբ (երեխա)  կուչ էին եկել հարուստ (տուն) (պատ)  տակ:
Գ.  Հաստաբուն (ընկուզենի) տակ` հասարակ (նստարան) վրա, տեղավորվել էին բավական մեծ թվով (մանուկ), (պատանի):
Դ. Աշխարհի (ցավ) անտեղյակ` արևը բարձրանում է (սար) լազուրից և հավասարապես լուսավորում (լեռ) ալևոր (գլուխ), թշնամու ( բանակ), ծխացող (տուն) լեցուն (գյուղ) :

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.