Ֆիզիկա

1.Ինչ է նշանակում «ֆիզիկա» բառը:
բնություն

2.Որն է ֆիզիկայի հիմնական խնդիրը:
Բացատրել շրջակա միջավայրում տեղի ունեցող երևույթները

3.ինչ է ուսումնասիրում ֆիզիկան:
Նա ուսումնասիրում է յոթ երևույթ լուսային,ատումային,ջերմային,ելեկտրական,մեխանիկական,միջուկային

4.Ինչ է բնությունը:
Բնությունն ամբողջ նյութական աշխարհն է:

5.Ինչ ես հասկանում բնության երևույթ ասելով:
ԲՆության մեջ կատարվող փոփոխությունները:

6.Բերել ֆիզիկական երևույթների օրինակներ:

անձրև,քամի,ձյուն,կարկուտ և այլն

7.Թվարկել ֆիզիկական երևույթների տեսակները:
լուսային,ատումային,ջերմային,մեխանիկական,միջուկային

8.Ինչ է ֆիզիկական մարմինը:Բերեք օրինակներ:
Մեզ շրջապատող բոլոր մարմինները ֆիզիկական մարմիններ են : Օրինակ գնդակ,դուռ

9.Ինչ է նյութը:Բերեք օրինակներ:
Այն ինչից կազմված են ֆիզիկական մարմիները կոչվում է նյութ : երկաթ,պղինձ և այլն

10.Ինչ է մատերիան:
Այն ամենը ինչը գոյություն ունի տիեզերքում կոչվում է մատերիա:

11.Ինչպես ենք գիտելիքներ ձեռք բերում բնության երևույթների մասին:
ուսումնասիրելով,ֆիզիկայի օգնությամբ կատարվում են դիտումներ և փորձեր

12.Ինչ է փորձը և ինչով է այն տարբերվում դիտումից:
Երևույթները ուսումնասիրելու համար կատարում են փորձեր միևնույն պայմաններում, այսինքն հատուկ սարքերի միջոցով կրկնում են և ավելի լավ ուսումնասիրում , իսկ դիտումը ուղղակի նայում են:

13Ինչ է վարկածը:
Ուսումնասիրվող երևույթը բացատրելու համար առաջադրում են վարկած:

14.Ինչ է օրենքը:
Օրենքը դա բնության տարբեր երևույթների բացատրումն է:

15.Ինչ է  ֆիզիկական տեսությունը:
Ֆիզիկական երևույթների որոշակի խմբի մասին գիտելիքների ամբողջությունն է:

16.Ֆիզիկական մեծությունների չափումներ,չափումների դերը գիտության մեջ:
Բարձրությունը , անկման ժամանակը,արագությունը, զանգվածը դրանք ֆիզ. մեծություններ են

17..Ինչ է նշանակում չափելո որևէ ֆիզիկական մեծություն:
Նշանակում է համեմատել նմանատիպ մեծության հետ,որն ընդունված է որպես միավոր:

19.Երկարության հիմնական և այլ  միավորները:Չափման գործիք:
նանոմետրից-կիլոմետր
չափերիզ,քանոն

20.Ինչ չափիչ   սարքեր    եք ճանաչում: Թվարկեք:
Չափերիզ,չափագլան,վայրկենաչափ,ջերմաչափ

21.Այդ սարքերը ինչ ֆիզիկական մեծություններ են չափում:
երկարություն,զանգված,ժամանակ,ջերմություն

22.Ինչ է չափիչ սարքի սանդղակ:
Չափիչ սարքի վրայի բաժանումների գծիկները

23.Որն է չափիչ սարքի չափման սահմանը:
Չափիչ սարքի սանդղակի ամենամեծ

24.Ինչն են անվանում սանդղակի բաժամնման արժեք:
Չափիչ սարքի վրայի երկու հարևան գծիկների հեռավորությունը

25.Ինչից է կախված չափման սխալը:

Կախված է բաժանման արժեքից և այն հավասար է բաժանման արժեքի կեսին:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.