Նախագծային աշխատանք`նյութերի ֆիզիկական հատկությունների ուսումնասիրում

Նյութիանվան.Ագրեգ.վիճակըգույնըհոտըհամըԽտու-թյունը
գ/մլ
ρ
Լուծ.ջրումtհալմ.tեռմ.Ջերմա-Էլեկտր    ա-հաղորդակց.Պլաստ.
երկաթպինդսպիտակ-արծաթափայլ7.87չի լուծվում1839/2870ունիչունի
արծաթպինդարծաթագույն10.5չի լուծվում960.5/2212ունիունի
ոսկիպինդդեղին19.32չի լուծվում1064,43/ 2947 ունիունի
ջուրհեղուկանգույն—–——1.00————0.100չունիչունի
կերակրի աղպինդանգույն——աղի2,165 լուծվում է800,8/
1413
ունիչունի
պղինձպինդՈսկեգույն—–—–8.96չի լուծվում1083/ 2600ունիունի
կավիճպինդսպիտակ———–2.71չի լուծվում———-չունի
Նյութիանվան.Ագրեգ.վիճակըգույնըհոտըհամըԽտու-թյունը
գ/մլ
ρ
Լուծ.ջրումtհալմ.tեռմ.Ջերմա-Էլեկտր    ա-հաղորդակց.Պլաստ.
ալյումինպինդմոխրագույն——2.7չի լուծվում660/2500ունիունի
պղնձարջասպպինդվառ կապույտ—–——2.284լուծվում է——-չունիչունի
ածխաթթու գազգազայինանգույնանհոտ——1,9768լուծվում է——չունիչունի
շաքարպինդանգույնանհոտքաղցր1.59լուծվում է186չունիչունի
էթիլ սպիրտհեղուկչկասուրայրող համ0.79լուծվում է-114/118չունիչունի
քացախաթթուհեղուկանգույնսուրթթու1.05լուծվում է17/118չունիչունի
ացետոնհեղուկանգույնսուր0.79լուծվում է-95/56չունի

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.