Բազմանդամների արտադրյալը

Առաջադրանքներ

1) Կատարել բազմապատկում.

1)  (x+2)(x-3)=x(x-3)+2(x-3)=x2-3x+2x-6=x2-x-6

2) (5x+1)(2x+4)=5x(2x+4)+1(2x+4)=5x2x+5×4+2x+4=10x2+20x+2x+4=10x2+22x+4

3) (3b+2)(4-b)=3b(4-b)+2(4-b)=12b-3b2+8-2b=-3b2+10b+8

4) (2y-5)(4y-3)=2y(4y-3)-5(4y-3)=8y226y+15

5) (3a+4)(2a-3)=3a(2a-3)+4(2a-3)=6a2-a-12

6) (7z-3)(5z-2)=7z(5z-2)-3(5z-2)=35z2-29z+6

7) (2-4x)(1-3x)=2(1-3x)-4x(1-3x)=2-10x+12x2

8)(3-2x)(5x+1)=3(5x+1)-2x(5x+1)=13x+3-10x2

9)(4b-5c)(3b+4c)=4b(3b+4c)-5c(3b+4c)=12b2+cb-20c2

10) (2x-5y)(3x-2y)=2x(3x-2y)-5y(3x-2y)=6x2-19yx+10y2

2) Գրեք արտադրյալը.

 1. x2(x+y)=x3+x2y
  2. 2a(a-5)=2a2-10a
  3. (a+b)*7=7a+7b
  4.(3-x)b/2=3b/2-xb/2
  5.a2(x+y)*2=2a2x+2a2y
  6.2a2(5-b)=10a2-2a2b
  7.((a-b)(a+b))*2=2a2-4ba-2b2

3) Բազմանդամը վերլուծեք արտադրիչների.

2(x+y)
3(2a-1)
3.a(x-b)
4.2a(1+3b)
5.a(a+1)
6.x(3x2-y2)
7.x(a+b+c)
8.5a(a2+2a+3)

4) Կատարեք բազապատկում.

1)(4a2+5b2)(3a2-4b2)=4a2(3a2-4b2)+5b2(3a2-4b2)=12a4-b2a2-20b4

2) (-7a3-8b3)(-a3+2b3)=-7a3(-a3+2b3)-8b3(-a3+2b3)=7a6-6b3a3-16b6

Լրացուցիչ առաջադրանքներ

5) Տասը լիտր աղաջուր պատրաստելու համար անհրաժեշտ է կես կիլոգրամ աղ։ Սովորողները Թթուդրիկին որքա՞ն աղ պետք է օգտագործեն՝ ութ ու կես լիտր աղաջուր պատրաստելու համար։
500:10=50
8.5*50=425

6) Գտնելով օրինաչափությունը՝ լրացրո՛ւ բաց թողնված թիվը՝ 8, 18, 38, 78,___, 318:
158

7) Գտի՛ր շրջանով ծածկված թիվը:

Подпись отсутствует

18

8) Կ, Ո, Դ տառերից յուրաքանչյուրին համապատասխանում է 0-ից 9 թվանշաններից որևէ մեկը: Բացի՛ր կողպեքը՝ օգտվելով հետևյալ հուշումներից․ 682 թվի մեջ թվանշաններից մեկը ճիշտ է գրված և իր տեղում է (ճիշտ կարգում է), 614 թվի մեջ թվանշաններից մեկը ճիշտ է գրված, սակայն իր տեղում չէ (ճիշտ կարգում չէ), 260 թվի մեջ թվանշաններից երկուսը ճիշտ են գրված, սակայն իրենց տեղերում չեն (ճիշտ կարգերում չեն), 738 թվի մեջ ճիշտ թվանշաններ գրված չեն, 438 թվի մեջ թվանշաններից մեկը ճիշտ է գրված և իր տեղում է (ճիշտ կարգում է):

Подпись отсутствует

462

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.