Դասարնական

1* Նյութեր ,որոնք կազմված են.

1…       2 ատոմ ջրածնից,մեկ ատոմ ծծմբից և չորս ատոմ թթվածնից:
H2SO4

2…       2 ատոմ երկաթ և 3 ատոմ թթվածին:
Fe2O3

3…    2 ատոմ թթվածնից

O2

4…  3 ատոմ ջրածին 1 ատոմ ֆոսֆոր և 4 ատոմ թթվածին:
H3PO4

2*Թվարկել 5 նյութ որոնց կազմում կա ջրածին և թթվածին տարրեր:

HNO,H2O,H2SO4,KOH,NaOH

3* Ո՞ր  շարքում  են  միայն  պարզ  նյութերը.

       1/ջրածին, թթվածին, ջրածնի  պերօքսիդ

       2/ծծումբ, ֆոսֆոր, կերակրի  աղ

       3/թթվածին, օզոն, ածխածին

       4/ազոտ, ցինկ, մարմար

 4* Ո՞ր  շարքի  երեք  նյութերն  են  գտնվում  տարբեր  ագրեգատային   վիճակներում.

       1/ազոտ, մեթան, հելիում

       2/քլոր, յոդ, բրոմ

       3/գրաֆիտ, ծծումբ, սոդա

       4/ացետոն, սպիրտ, բուսական  յուղ

5* Ո՞րն  է  բարդ  նյութ.գրիր քիմիական բանաձևերը

        1/կերակրի  աղը=բարդ

         2/արգոնը=պարզ

         3/երկաթը=պարզ

         4/թթվածինը=պարզ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.