Կրկնողություն։ Բազմանդամների արտադրյալ

1) Կատարեք բազապատկում

1)(2x-3)(9x2+12x+5)=2x(9x2+12x+5)-3(9x2+12x+5)=18x3-3x2-26x-15

2) (a+3)(a2-3a+9)=a(a2-3a+9)+3(a2-3a+9)=a3+27

3)(3x-4)(2x2-x+3)=3x(2x2-x+3)-4(2x2-x+3)=6x3-11x2+13x-12

4) (4z2+1)(5-z2)=4z2(5-z2)+1(5-z2)=19z2-4z4+5

5)(3-5y3)(2-4y3)=3(2-4y3)-5y3(2-4y3)=6-22y3+20y6

6) (2x3+x2)(4x2-5x3)=2x3(4x2-5x3)+x2(4x2-5x3)=3x5-10x6+4x4

7) (4y3+2y2-1)(y+3)=y(4y3+2y2-1)+3(4y3+2y2-1)=4y4+14y3-y+6y2-3=

8)(4x2-xy+2y2)(3x-5y)=3x(4x2-xy+2y2)-5y(4x2-xy+2y2)=12x3-23x2y+11xy2-10y3

2) Բազմանդամը վերլուծեք արտադրիչների.

1)(x+y)(a+b)
2)(m-2)(n-3)
3)(2a-3)(1-b)
4)(7x-2)(x+2y)
5)(2x+3y)(x+2y)
6)(a+b)(a-b)
7)(x-y)(3-a)
8)(a-b)(b+3)
9)(a+1)(a+b)
10)(2x-1)(a-1)

3) Պարզեցրեք.

1)6xa2-8xa+10x-6a3+8a2-10
2)2x4+2x3+14x-8

Լրացուցիչ առաջադրանք՝

Նախագիծ՝ Ֆիբոնաչիի օրեր

Նախագիծը հրապարակիր առանձին նյութով։

>> Ո՞վ է Ֆիբոնաչին, պատմիր Ֆիբոնաչիի մարդու և գիտնականի մասին։

>> Ներկայացրո՛ւ Ֆիբոնաչիի դերը մաթեմատիկայում։

>> Ֆիբոնաչիի հաջորդականության առեղծվածը։ Ներկայացրո՛ւ հետաքրքիր ինֆորմացիա։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.