Գումարի քառակուսին

1) Բարձրացրեք քառակուսի.
1. (m+n)2=m2+2*m*n+b2

2. (2+a)2=4+4a+a2

3. (x+5)2=x2+10x+25

4. (5z+t)2=25z2+10zt+t2

5. (3x+2y)2=9x2+12xy+4y2

6. (a2+b)2=a4+2*a2*b+b2

7. (c3+1)2=c6+2*c3+1

2)  Հաշվեք՝ կիրառելով գումարի քառակուսու բանաձևը.

ա) 412
412=(40+1)2=402+2*40*1+12=1600+80+1=1681     
բ)  912
912=(90+1)2=902+2*90*1+12=8100+180+1=8281

գ) 2012
2012=(200+1)2=2002+2*200*1+12=40000+400+1=40401
դ) 322=
322=(30+2)2=302+2*30*1+12=900+60+1=961

Առաջադրանքներ (տանը)

3) Բարձրացրեք քառակուսի.

1.  (x2+y2)2=x4+2*x2*y2+y4 2. (a+a3)2=a2+2*a4+a6

3. (x+12)2=x2+24x+144 4. (x2+y3)2=x4+2*x2*y3+y6

5. (0,2x+6y)2=0.04x2+2.4xy2+36y2 6. (a2b+a)2=a4b2+2*a3b*+a2

7. (a3x+x2a)2=a6x2+2*a4x3+x4a2

4) Բազամանդամը ներկայացրեք գումարի քառակուսու տեսքով.

1) (x+y)2

2) (a+2b)2

3) (3m+n)2

4) (4p+5q)2

5) (x+1)2

6) (3+a)2

7) (4+p)2

8) (2m+3n)2

5) Արտահայտությունը գրեք բազմանդամի տեսքով.

1)a2+4ab+4b2
2) 4x2+12xy+9y2
3) 9x2+6xy+y2+x2+6xy+9y2=10x2+12xy+10y2
4) x2+4x+4

Լրացուցիչ առաջադրանքներ

10) Արամը ժամը 9-ին տանից դուրս եկավ և շարժվեց դեպի գրադարան 6կմ/ժ արագությամբ: Հասնելով գրադարան՝ նա անմիջապես հետ վերադարձավ դեպի տուն՝ չփոխելով իր արագությունը: Ժամը 12-ին Արամին դեռ 2կմ կար տուն հասնելուն: Տնից քանի՞ կմ հեռավորության վրա է գտնվում գրադարանը:
12-9=3
6*3=18
18+2=20
20:2=10

10 կմ

11) Բնական թվի երկու թվանշաններ, որոնք գրված են կողք-կողքի, կանվանենք բարեկամ, եթե նրանց տեղերը փոխելուց թիվը մեծանում է: Ամենաշատը քանի՞ թվանշան կարող է ունենալ թիվը, եթե նրա բոլոր թվանշաններից միայն մի զույգը բարեկամ չեն:

12)Արամը, Նարեն և Վարդանը գնեցին գիրք: Արամը վճարեց գրքի գնի 60 տոկոսը, Նարեն մնացածի 40 տոկոսը, իսկ Վարդանը մնացած 30 դրամը: Ի՞նչ արժե գիրքը:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.