Սովորողի երրորդ շրջանի ուսումնական պլան

  • Դասացուցակի հղումը-Դասացուցակ
  • Ընտրության ձևը- կավագործություն
  • Ֆիզկուլտուրայի ձևը-ֆուտբոլ
  • Լրացուցիչ հաճախում դպրոցում- չկա
  • Լրացուցիչ հաճախում դպրոցից դուրս-հայոց լեզու,բասկետբոլ
  • Երկարօրյայից օգտվում եք-ոչ
  • Դպրոցի տրանսպորտ(միակողմանի, երկկողմանի)-ոչ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.