Երկրորդ պարապմունք՝ Համաշխարհային կրոններ․ մահմեդականություն

 Դուրս գրել 10 փաստ, որոնք բնութագրում են մահմեդական կրոնը, բանավոր ներկայացնել (դասարանական աշխատանք)։ Բանավոր քննարկման ժամանակ ներկայացնել մահմեդական կրոնի և քրիստոնեության առանձնահատկությունները։

  1. Միաստվածություն

2. Մուհամմադը աստծո մարգարեն է

3. Սուրբ գիրքը Ղուրանն է

4. Ղուրանը Աստծո վերջնական ու անփոփոխ բացահայտումն է։

5. Ունի 2 ուղղություն՝ սուննի և շիա

6. Ամենօրյա աղոթք-5 անգամ

7. հարկահավաքություն

8. Ռամադանի ժամանակ ծոմապահություն

9. Ուխտագնացություն դեպի Մեքքա

10. Իսլամական օրացույցը լուսնային է

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.